Огляд портативного цифрового осцилографа Hantek DSO8060 (частина 2)

19.04.2012

Опис основних функцій та операцій цифрового осцилографа Hantek DSO8060

Запис сигналів

Меню Record знаходиться в розділі Utility. Воно починається з кнопки вибору режиму (Mode).

Record (запис):
 • Source - вибір каналу-джерела запису (CH1, CH2, P/F Out)
 • End Frame - установка кількості кадрів (від 1 до 1000)
 • Operate - кнопка початку/зупинки запису
 • Interval - установка проміжку часу між кадрами (від 10 мс до 20 с)
Play (відтворення):
 • Operate - кнопка початку/зупинки відтворення
 • Repeat - кнопка вмикання/вимкнення режиму повторювання відтворення
 • Interval - установка проміжку часу між кадрами (від 10 мс до 20 с)
 • Start Frame - установка першого кадру відтворення (від 1 до 1000)
 • Cur Frame - установка поточного кадру відтворення (від 1 до 1000)
 • End Frame - установка останнього кадру відтворення (від 1 до 1000)
Storage (збереження/завантаження)
 • Start Frame - установка першого кадру збереження (від 1 до 1000)
 • End Frame - установка останнього кадру збереження (від 1 до 1000)
 • Location - кнопка вибору місця запису (Internal - внутрішня пам'ять, External - зовнішня пам'ять)
 • Safe - збереження записаного сигналу
 • Load - завантаження збереженого запису сигналу
Зроблений запис можна аналізувати за допомогою меню Cursor. Установка (точна та груба) кількості кадрів та інтервалів між ними за допомогою навігаційних клавіш.

Меню вимірювань (Measure)

За допомогою цього меню користувач може визначити параметри сигналу (напруга та час). Кнопки управління меню Measure відповідають за такі налаштування:
 • Source - вибір каналу (CH1, CH2)
 • Type - вибір типу параметру (Voltage - напруга, Time - час)
 • Measure All - відображення усіх параметрів
  Функція усіх вимірювань цифрового осцилографа Hantek DSO8060
 • Clear - очищення дисплею від обраних параметрів

Параметри, що вимірюються, наведені в таблиці характеристик.

Меню курсорних вимірювань (Cursor)

За допомогою цього меню можна зібрати інформацію про будь-яку точку сигналу, а також різницю між точками як одного, так і різних сигналів. Робота з цим меню починається з вибору необхідного режиму (Mode) курсорних вимірювань - ручний, відслідковування, автоматичний.

Manual - ручний режим:
 • Type - тип вимірювання (по амплітуді або по часу)
 • Source - вибір джерела сигналу CH1, CH2, Math
 • Cursor A, Cursor B - вибір курсору для переміщення

Track - режим відслідковування:

 • Cursor A - вибір джерела сигналу (CH1, CH2, Math)
 • Cursor B - вибір джерела сигналу (CH1, CH2, Math)
 • Source - вибір джерела сигналу (CH1, CH2, Math)
 • Cursor A, Cursor B - вибір курсору для переміщення
Функція відслідковування цифрового осцилографа Hantek DSO8060

Auto - режим автоматичних вимірювань.

В цьому режимі на дисплеї курсором відображається параметр, який вибраний в меню Measure.

Рух курсорів відбувається за допомогою навігаційних клавіш: Догори, Вниз, Ліворуч, Праворуч.

Меню допускової перевірки (Pass/Fail)

За допомогою даного меню можна реєструвати вихід форми сигналу за рамки установленої маски. Меню (Pass/Fail) розташоване в розділі Utility.

Управління меню Pass/Fail:

 • Enable - вмикання або вимикання режиму допускової перевірки
 • Source - вибір джерела сигналу, що перевіряється (CH1/CH2)
 • Output - вибір умови спрацювання режиму допускової перевірки (Pass/Fail/Pass + Beep/Fail + Beep)
 • Operate - запуск або зупинка режиму допускової перевірки (Stop/Start)
 • Stop Output - вибір зупинки реєстрації форми сигналу після виконання умов в пункті Output (ON/OFF)
Наприклад, якщо в пункті Output вибрано Fail+Beep, а в пункті Stop Output стан ON, то після виходу сигналу за рамку маски реєстрація сигналів зупиниться, також прозвучить звуковий сигнал. Якщо в пункті Output вибрано Pass, то реєстрація форм сигналу зупиниться при вході сигналу в рамку маски.
 • Mask - налаштування маски сигналу:
  • Vertical - вертикальний допуск форми сигналу
  • Horizontal - горизонтальний допуск форми сигналу
  • Create - створення маски
  • Location - місце збереження маски: внутрішня пам'ять/зовнішня пам'ять (Internal/External)
  • Save - збереження маски
  • Load - завантаження маски з пам'яті

В лівому верхньому куті дисплея осцилографа відображається лічильник форм сигналу (придатні/непридатні/загальна кількість).

Меню математичних вимірювань та опорного сигналу Math/Ref

Меню вмикається кнопкою M/R. З її допомогою переключаються режими Math та Ref.

Меню Math виглядає таким чином:
 • Enable - вмикання або вимикання режиму Math
 • Operate - вибір математичної операції (A+B / A-B / A×B / A/B / FFT)
 • Source - вибір каналу-джерела (CH1/CH2)
 • Window (тільки для швидкого перетворення Фур'є) - вибір вікна (Rectangle/Hanning/Hamming/Blackman). Дозволяє установити найкраще співвідношення роздільної здатності частоти та точності амплітуди
 • Scale (тільки для швидкого перетворення Фур'є) - масштаб (Vrms/dBVrms)
 • Display (тільки для швидкого перетворення Фур'є) - відображення форми сигналу ШПФ та сигналів CH1/CH2 в одній області та окремо (Full/Split)
 • Volt/Div - установка діапазону напруги точно/грубо (Fine/Coarse)
 • Invert - інвертування отриманого результату математичної операції (ON/OFF)
 • Probe - установка масштабу сигналу (1X/10X/100X/1000X)

Меню опорного сигналу Ref:

 • Enable - вмикання або вимикання режиму Ref
 • Source - вибір каналу-джерела (CH1/CH2/Math)
 • Location - вибір місця збереження опорного сигналу: внутрішня пам'ять/зовнішня пам'ять (Internal/External)
 • Save - збереження опорного сигналу в пам'ять
 • Load - завантаження опорного сигналу з пам'яті
Функція опорного сигналу цифрового осцилографа Hantek DSO8060

Меню реєстрації даних Trigger

З допомогою функції тригера встановлюється умова початку реєстрації сигналу. Портативний цифровий осцилограф Hantek DSO8060 дає можливість реєструвати сигнал при виконанні двох умов:

Edge - досягнення певного рівня фронту сигналу (наростання або спадання)
 • Source - вибір каналу-джерела (CH1/CH2)
 • Slope - нахил фронту сигналу (наростаючий або спадаючий) (Rising/Falling)
 • Sweep - вибір реєстрації (Auto/Normal/Single): автоматична - реєстрація сигналу до виконання умови, нормальна - реєстрації сигналу після виконання умови, одноразова - реєстрація однієї форми сигналу та зупинка.
 • HF Reject - фільтр високих частот (ON/OFF)
 • 50 % - установка рівня запуску в точку середини розмаху сигналу запуску по вертикалі
Pulse - досягнення певної тривалості імпульсу
 • Source - вибір каналу-джерела (CH1/CH2)
 • When - вибір умови запуску: імпульс довший, ніж.../імпульс коротший, ніж.../імпульс дорівнює...(-More/+Less/+Equal)
 • Setting - установка довжини імпульсу (10 нс - 10 с)
 • Sweep - вибір реєстрації (Auto/Normal/Single): автоматична - реєстрація сигналу дл виконання умови, нормальна - реєстрація сигналу після виконання умови, одноразова - реєстрація однієї форми сигналу та зупинка.
 • HF Reject - фільтр високих частот (ON/OFF)
 • 50% - установка рівня запуску в точку середини розмаху сигналу запуску по вертикалі

В режимі ALT проводиться почерговий запуск від каналів CH1 та СН2 по двох умовах, що описані вище. Цей режим дозволяє синхронізувати два сигнали та зміщувати їх один відносно іншого.

Функція синхронізації сигналів паралельно по двох каналах

Функція синхронізації сигналів паралельно по двох каналах

Тестування цифрового осцилографа Hantek DSO8060

Умовою коректного відображення цифровим осцилографом вхідних сигналів є визначення співвідношення його частот дискретизації та частоти каналу, щ досліджується. Чим воно більше, тим точніше передається форма сигналу. Мінімальне співвідношення цих частот складає 2:1. По суті в цифровому осцилографі Hantek DSO8060 ця умова дотримується як пр роботі окремого каналу, так і двох каналів разом. Насправді реальна картина відрізняється від ідеальної, і це я зараз демонструю. на наглядних прикладах відображення сигналів різноманітних форм.

Для проведення цього експерименту я скористаюсь цифровим генератором UNI-T UTG9020B з максимальною частотою сигналів, що генеруються, 20 МГц.

Синусоїдальний сигнал
Коаксіальний кабель Вимірювальний щуп (дільник х10)
Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060
Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060
Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060

Прямокутний сигнал (меандр)
Коаксіальний кабель Вимірювальний щуп (дільник х10)
Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060
Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060
Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060

Пилкоподібний сигнал
Коаксіальний кабель Вимірювальний щуп (дільник х10)
Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060
Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060
Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060

Трикутний сигнал
Коаксіальний кабель Вимірювальний щуп (дільник х10)
Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060
Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060
Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060

Тестування цифрового генератора сигналів Hantek DSO8060

Вбудований цифровий генератор сигналів цифрового осцилографа Hantek DSO8060 дозволяє генерувати сигнали амплітудою до 3,5 В таки форм :

Синусоіда Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Задаються: частота, амплітуда, вертикальне зміщення
Меандр Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Задаються: частота, амплітуда, вертикальне зміщення, щілинність
Трикутник Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Задаються: частота, амплітуда, вертикальне зміщення, співвідношення фронтів
Трапеція Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Задаються: частота, амплітуда, вертикальне зміщення, час наростання наростаючого та спадаючого фронту, тривалість позитивного імпульсу.
Експонента Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Задаються: частота, амплітуда, вертикальне зміщення, наростання або спадання, величина константи часу (τ)
Постійний: Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Задаються: амплітуда, вертикальне зміщення
Амплітудно
модульований
Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Задаються: частота, амплітуда, вертикальне зміщення
Частотно
модульований
Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 Задаються: частота, амплітуда, вертикальне зміщення
Збережений заздалегідь Осцилограми, зняті цифровим осцилографом Hantek DSO8060 джерело сигналу, місце розташування

Щоб перевірити можливості цифрового генератора я використовував цифровий осцилограф UNI-T UTD2102CEL зі смугою пропускання 100 МГц та частотою дискретизації 1 Гвиб/с.

Результати відрізняються при використанні коаксіального кабелю та звичайних щупів. Наводжу результати вимірювань, які показують, сигнали якої форми та величини можна отримати, використовуючи генератор Hantek DSO8060.

Синусоїдальний сигнал
Коаксіальний кабель Вимірювальний щуп
Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060 Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060
5 МГц 5 МГц
Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060 Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060
10 МГц 10 МГц
Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060 Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060
25 МГц 25 МГц

Прямокутний сигнал (меандр)
Коаксіальний кабель Вимірювальний щуп
Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060 Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060
1 МГц 500 кГц
Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060 Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060
5 МГц 1 МГц
Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060 Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060
6 МГц 2 МГц

Трикутний сигнал
Коаксиальний кабель Вимірювальний щуп
Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060 Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060
1 МГц 1 МГц
Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060 Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060
5 МГц 3 МГц
Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060 Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060
10 МГц 5 МГц

Трапецієвидний сигнал
Коаксіальний кабель Вимірювальний щуп
Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060 Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060
1 МГц 500 кГц
Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060 Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060
3 МГц 1 МГц
Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060 Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060
5 МГц 3 МГц

Експоненціальний сигнал
Коаксіальний кабель Вимірювальний щуп
Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060 Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060
100 кГц 50 кГц
Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060 Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060
500 кГц 200 кГц
Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060 Осцилограми сигналів з генератора Hantek DSO8060
1 МГц 1 МГц

Режим цифрового мультиметра вимірювального приладу Hantek DSO8060

В режим цифрового мультиметра можна перейти за допомогою кнопки OSC/DMM. В управлінні мультиметром задіяні шість кнопок перемикання параметру, що вимірюється, та кнопки управління меню F1 - F5. Меню мультиметра дає можливість вибрати:

 • тип напруги/струму, що вимірюється (змінній/постійний)
 • тип вимірювання (абсолютне/відносне)
 • режим вимірювання (автоматичний/ручний)
 • діапазон вимірювання (для ручного режиму)

Посередині більшого дисплею відображаються покази мультиметра, нижче розміщена аналогова шкала та меню, вище відображається спосіб підключення вимірювальних щупів, режим та тип вимірювання.

Комплектація портативного цифрового осцилографа Hantek DSO8060

 • Модуль вимірювального пристрою Hantek DSO8060
 • Акумуляторна батарея
 • Сумка
 • 2 щупи для осцилографа
 • 2 вимірювальні щупи для мультиметра
 • Коаксіальний кабель
 • Блок живлення
 • USB-кабель
 • Інструкція
 • Диск з ПЗ
Комплектація цифрового осцилографа Hantek DSO8060

Висновки огляду цифрового осцилографа Hantek DSO8060

Отже, що можна сказати про модель цифрового осцилографа Hantek DSO8060? Це однозначно практичний та функціональний пристрій. Враховуючи те, шо він позиціонується як портативний осцилограф, до його технічних характеристик виставляються певні вимоги. З одного боку габарити корпусу повинні бути як можна меншими, а з іншого - функціональність пристрою та час автономної роботи повинні бути, як можна вищими. Те, що стосується першої умови, Hantek DSO8060 має оптимальні габарити, що забезпечують розташування великого дисплею та усіх необхідних кнопок управління на передній панелі. Управління, звичайно ж, по зручності трошки поступається стаціонарним цифровим осцилографам, але коли звикаєш до нього, доступ до будь-якої функції не викликає труднощів. Тепер підсумуємо, що ми маємо в плані функціональності. Hantek DSO8060 має усі базові функції цифрового осцилографа, включаючи вимірювання параметрів сигналу, запис, арифметичні дії, збереження в пам’ять форм сигналів, установок, зображень та багато іншого. На додаток в цьому приладі поєднані функції генератора сигналів та мультиметра.

Автономну роботу цифрового осцилографа Hantek DSO8060 забезпечує літій-іонна батарея, ємністю 3500 мАгод з напругою 7,4 В. Заряду вистачить на 6 годин безперервної роботи, що є непоганим показником.

Як ви самі можете бачити з таблиць тестування режимів осцилографа та генератора, незважаючи на велику смугу пропускання та частоту дискретизації, сигнали з частотами, починаючи уже від кількох мегагерц, передаються та сприймаються з викривленням форми. Використання коаксіального кабелю значно зменшує вплив зовнішніх наводок. Однак і звичайні щупи дають майже такий самий результат.

Купити цифровий осцилограф Hantek DSO8060 можна в магазині інструментів Masteram.

Сергій Сафонюк
Технічний спеціаліст магазину інструментів Masteram

Копіювання матеріалів з сайту masteram.com.ua дозволяється тільки за умови вказівки авторства і розміщення зворотнього текстового посилання на кожен скопійований контент.

Відгуки клієнтів

Увійти в чат
Українська Офлайн Техпідтримка Офлайн
uk
Українська Русский
Увійти в чат
Українська Офлайн Техпідтримка Офлайн
Всі бренди
Переглянути весь каталог
Чат з продажів
 Українська не у мережі
 Техпідтримка не у мережі
Контакти
Телефон:
Замовити зворотний дзвінок
Email:
Порівняти
Не обрано товарів для порівняння
Чат з продажів
Контакти
Порівняти